O projektu

Prodej nízkoenergetických domů Výšovice, Prostějov

Idea

Záměrem bylo vytvořit rodinný dům s parametry splňujícími nízkoenergetický standard. Po zlepšení vlastností konstrukcí domu lze dosáhnout i pasivního standardu. Proto byl volen kompaktní a jednoduchý tvar s kvalitní dispozicí a účelovou kompozicí okenních otvorů. Dispozičně je objekt navržen tak, aby byla maximalizována plocha hlavní pobytové místnosti. Vnitřní komunikace jsou, vzhledem k velikosti půdorysu, minimalizovány.
Lokalita byla zvolena především z důvodů klidné zóny s dobrou dostupností do města Prostějov.Dispozice domu

Jedná se o jednopodlažní dispozici. Vstup do domu je navržen přes zádveří, umístěného v centru dispozice. Z něj pak je navržen vstup do chodby. Chodba je hlavním komunikačním uzlem umožňujícím přístup k pokojům a hygienickému zázemí jedním směrem dispozice a do obytného prostoru směrem druhým. I na tak malém prostoru tedy dochází k částečnému oddělení půdorysu na část s ložnicemi a na část společnou - pobytovou. Součástí chodby je kout pro umístění technologického zázemí domu. V obytném prostoru je navržen kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru jsou prosklené plochy, umožňující kontakt s exteriérem.

Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu a ze snahy o celkově uspořádaný výraz domu. Velké prosklené plochy jsou navrženy v obytném prostoru. V soukromých pokojích jsou okna umístěna téměř přes celou obvodovou stěnu, což je velmi příznivé vzhledem k množství denního světla. Celý interiér rodinného domu je tak velmi dobře prosvětlen.Materiálový a barevný výraz domu

Převážná část objektu bude omítnuta fasádní omítkou v bílé barvě. Pro podpoření architektonického výrazu a zvýraznění kompozice ploch ve fasádě je mezi okny navrženo použití odlišné barvy fasády nebo obkladu. Objekt bude zastřešen plechovou krytinou.Stavební řešení

Jedná se o jednopodlažní stavbu zděného stěnového systému. Základovou konstrukci objektu tvoří základové pasy a základová deska. Střecha je šikmá sedlová s dřevěnou nosnou konstrukcí.

Stavba je vyzděna z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 založena na betonových základových pasech systému STAVOMODUL. Obvodové zdivo tvoří zároveň svislé nosné konstrukce budovy. Strop je tvořen sádrokartonovým podhledem. Obvodové zdivo je zakončeno železobetonovým obvodovým věncem. Překlady jsou keramické systému HELUZ. Příčky jsou navrženy ze systému HELUZ. Střecha je tvořena dřevěnou konstrukcí. Přilehlé plochy stavby tvoří dva zpevněné pásy pro příjezd, nášlapy pro příchod do domu a terasa ze zámkové dlažby.Technologické řešení

Objekt je navržen jako rodinný dům v nízkoenergetickém standardu. Vytápění objektu je řešeno systémem elektrického podlahového vytápění ve všech místnostech. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým kotlem. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík.Technologické řešení v pasivní standardu

U pasivní varianty bude v domě použita řízená výměna vzduchu s rekuperací. Rekuperační jednotka bude umístěna v technické místnosti. Vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem a teplovodním systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. Tepelné čerpadlo slouží současně pro ohřev TUV. Jako sekundární tepelný zdroj je uvažována elektrická topná tyč, která je součástí tělesa čerpadla. V koupelně je otopná soustava také doplněna o otopný žebřík.© 2018 Domyvysovice.cz    E-mail: foretek@cmreality.cz   •  Telefon: +420 777 619 939  •  Vstup pro majitele