Projekty podpořené EU

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V
Název projektu: Pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům společnosti Domy Výšovice s.r.o.
Jméno žadatele: Domy Výšovice s.r.o.
Termín realizace: 2020
Způsobilé výdaje: 1 608 182,63,-Kč
Dotace: 482 454,78,- Kč
Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti Domy Výšovice s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.Název projektu: Technologie pro společnost Domy Výšovice s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018009
Program: OPPIK Technologie - VIII. Výzva
Náplň: V rámci projektu pořídí společnost Domy Výšovice s.r.o. 2 technologie pro zemní a výkopové práce, díky kterým rozšíří spektrum nabízených služeb, okruh svých odběratelů a celkově zrychlí a zkvalitní poskytované služby. Dojde tak k výraznému posílení konkurenceschopnosti společnosti.
Termín realizace: 05/2019 – 05/2020


Název projektu: Nové technologie pro společnost Domy Výšovice s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021085
Program: OPPIK Technologie – XI. Výzva
Náplň: V rámci realizace projektu pořídí společnost Domy Výšovice s.r.o. 2 technologie, konkrétně samovztyčný jeřáb a vibrační desku. Tyto stroje využije v rámci své stavební činnosti. Firma tak rozšíří spektrum nabízených služeb, okruh svých odběratelů a celkově zrychlí a zkvalitní poskytované služby.
Termín realizace: 3/2020 – 5/2021

© 2018 Domyvysovice.cz    E-mail: foretek@cmreality.cz   •  Telefon: +420 777 619 939  •  Vstup pro majitele